przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Projekty unijne


Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.03.01.00-32-008/13-00 pn.: "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 784 828,71 PLN, wydatki kwalifikowalne stanowią 7 945 145,30 PLN, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 49,99% - 3 972 572,64 PLN.

Projekt dotyczy budowy infrastruktury sieci światłowodowej w powiatach: wałeckim, szczecineckim, drawskim i białogardzkim, a także utworzenie ośrodka koordynacji i zarządzania zasobami szerokopasmowymi.

Projekt będzie realizowany w okresie od 19.11.2013 r. do 31.03.2015 r.

Pozostałe projekty unijne

02.12.2013

Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. podpisała umowę o dofinansowanie nr. POIG.08.04.00-30-036/13-00 projektu "Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim" w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu...

Czytaj całość ›
18.10.2012

Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim

ASTA-NET Małdziński, Ryczek Spółka Jawna, zawarła umowę o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-30-019/11-00 Projektu "Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim" w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne -  zwiększenie innowacyjności gospodarki  Program Operacyjny Innowacyjn...

Czytaj całość ›
28.10.2010

Wdrożenie technologii bezprzewodowej transmisji danych WiMAX oraz udoskonalenie dotychczasowych usług w ASTA-NET

ASTA-NET Małdziński, Ryczek Spółka Jawna zawarła umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie technologii bezprzewodowej transmisji danych WiMAX oraz udoskonalenie dotychczasowych usług w ASTA-NET" nr UDA-RPWP.01.02.04-30-151/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, schematu I...

Czytaj całość ›

Ogłoszenia UE

01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/321298/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego"  (numer obszaru POPC01_ 321298) w ramach Programu Operacyjneg...

Czytaj całość
01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/301161/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeńw związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego"  (numer obszaru POPC01_ 301161) w ramach Programu Operacyjn...

Czytaj całość
29.06.2016

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r.

W ramach zbierania ofert w ramach zbierania ofert na zakup, montaż i wdrożenie koncentratora modemów kablowych CMTS (zapytanie ofertowe nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r. w związku z  realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w sta...

Czytaj całość
Archiwum ogłoszeń UE