przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Projekty unijne


Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim

ASTA-NET zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-009/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
 
Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie pilskim.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 9 043 771,80 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 7 342 660 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu w wysokości 3 671 330 zł  oraz wkład własny w wysokości 3 671 330 zł.

Realizacja projektu jest m. in. zgodna z aktualnymi regionalnymi dokumentami strategicznymi: Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2007-2015, Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego wraz z planem przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2007-2015 oraz Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Projekt ma na celu poprawę jakość życia, poprzez możliwość wykorzystania Internetu m.in. w edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji, komunikacji, dostępie do e-urzędów. Dodatkowo znacząco wpłynie na poprawę lokalnych warunków ekonomicznych i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a pośrednio na wzrost zatrudnienia i dochodu brutto. Obszary objęte Projektem staną się atrakcyjne dla inwestorów, wykorzystujących technologie informacyjne.

Termin realizacji Projektu to 31.12.2015 r.

Pozostałe projekty unijne

20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-016/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Program...

Czytaj całość ›
10.04.2014

Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.03.01.00-32-008/13-00 pn.: "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój społeczeńst...

Czytaj całość ›
02.12.2013

Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. podpisała umowę o dofinansowanie nr. POIG.08.04.00-30-036/13-00 projektu "Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim" w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu...

Czytaj całość ›
18.10.2012

Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim

ASTA-NET Małdziński, Ryczek Spółka Jawna, zawarła umowę o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-30-019/11-00 Projektu "Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim" w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne -  zwiększenie innowacyjności gospodarki  Program Operacyjny Innowacyjn...

Czytaj całość ›

Ogłoszenia UE

01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/321298/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego"  (numer obszaru POPC01_ 321298) w ramach Programu Operacyjneg...

Czytaj całość
01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/301161/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeńw związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego"  (numer obszaru POPC01_ 301161) w ramach Programu Operacyjn...

Czytaj całość
29.06.2016

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r.

W ramach zbierania ofert w ramach zbierania ofert na zakup, montaż i wdrożenie koncentratora modemów kablowych CMTS (zapytanie ofertowe nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r. w związku z  realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w sta...

Czytaj całość
Archiwum ogłoszeń UE