przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Projekty unijne


Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego
W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-32-0276/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wybudowanie 74,95 km sieci światłowodowej w najnowszej technologii FTTH, o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, która zapewni dostęp do szerokopasmowego internetu dla 1390 gospodarstw domowych oraz 1 placówki edukacyjnej/ placówki służby zdrowia. Utworzone zostaną również 3 węzły dostępowe oraz 1390 przyłączy światłowodowych. Projekt zostanie zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 274 760,49 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych to 6 727 447,54 zł. Przyznane ASTA-NET S.A. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 833 299,57 zł. Termin zakończenia realizacji projektu w zakresie rzeczowym planowany jest do dnia 30.06.2018 r.

Pozostałe projekty unijne

31.08.2016

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-30-0275/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie teryt...

Czytaj całość ›
28.07.2016

Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC

W dniu 28.07.2016 r. przedsiębiorstwo ASTA-NET S.A. zawarło umowę o dofinansowanie Projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC” nr RPWP.01.05.02-30-0351/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim

ASTA-NET zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-009/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na l...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-016/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Program...

Czytaj całość ›

Ogłoszenia UE

01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/321298/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego"  (numer obszaru POPC01_ 321298) w ramach Programu Operacyjneg...

Czytaj całość
01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/301161/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeńw związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego"  (numer obszaru POPC01_ 301161) w ramach Programu Operacyjn...

Czytaj całość
29.06.2016

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r.

W ramach zbierania ofert w ramach zbierania ofert na zakup, montaż i wdrożenie koncentratora modemów kablowych CMTS (zapytanie ofertowe nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r. w związku z  realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w sta...

Czytaj całość
Archiwum ogłoszeń UE