przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Światłowód
- Dom i firma z najszybszym internetem

PÓŁNOCNA WIELKOPOLSKA
Inwestycje
- Obszar północnej wielkopolski

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski” nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00.

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Dzięki inwestycjom w ramach POPC ASTA-NET S.A. buduje infrastrukturę światłowodową umożliwiającą dostęp do szybkiego internetu na obszarach, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub nie było go wcale. Dodatkowo zapewnia placówkom edukacyjnym dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem Projektu jest wybudowanie sieci światłowodowej oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o gwarantowanej przepustowości min. 100 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na Obszarze Interwencyjnym – PILSKIM.

Wynikiem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami na terenach, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami. Powszechny dostęp do sieci internetu światłowodowego pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego terenu.

W wyniku realizacji projektu ASTA-NET wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 806,69 km, która obejmie zasięgiem sieci 17 290 gospodarstw domowych, utworzy 15 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 80 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu:
46 586 188,52 PLN
Wartość dofinansowania:
27 229 437,79 PLN
Termin realizacji projektu:
19.02.2018 - 18.02.2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach sieci mieszkańcy będą mogli korzystać z internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu w najnowszej technologii i najlepszej jakości

Dostęp do najnowocześniejszych technologii światłowodowych niesie za sobą olbrzymie korzyści dla społeczeństwa w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, życie kulturowe i zawodowe, przyczyniając się do zmniejszenia efektów wykluczenia cyfrowego i społecznego.

Zapraszamy do kontatku