przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Światłowód
- Dom i firma z najszybszym internetem

POMORZE ZACHODNIE
Inwestycje
- Obszar zachodniopomorski

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego" nr POPC.01.01.00-32-0025/18.

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Dzięki inwestycjom w ramach POPC ASTA-NET S.A. buduje infrastrukturę światłowodową umożliwiającą dostęp do szybkiego internetu na obszarach, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub nie było go wcale. Dodatkowo zapewnia placówkom edukacyjnym dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze koszalińskim.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie sieć szerokopasmowa o długości 1594 km, dzięki której zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej 103 jednostki publiczne a 21077 gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci.

Wartość ogólna projektu:
116 848 990,53 PLN
Wartość dofinansowania:
69 662 423,17 PLN
Termin realizacji inwestycji:
28.08.2018 – 07.05.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach sieci mieszkańcy będą mogli korzystać z internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu w najnowszej technologii i najlepszej jakości

Dostęp do najnowocześniejszych technologii światłowodowych niesie za sobą olbrzymie korzyści dla społeczeństwa w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, życie kulturowe i zawodowe, przyczyniając się do zmniejszenia efektów wykluczenia cyfrowego i społecznego.

Zapraszamy do kontatku