przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET
Obecnie prowadzimy w wielu budynkach wielorodzinnych inwestycje w instalacje światłowodowe, umożliwiając dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, zapewniających najszybszy i stabilny dostęp do internetu, telewizji lub telefonii. Nieograniczone możliwości światłowodu pozwalają sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników oczekujących najwyższej jakości usług. Twój dom lub mieszkanie podłączone do nowoczesnej sieci światłowodowej znacznie zyskają na wartości.
Masz pytania? Skontaktuj się z opiekunem Twojego budynku.
ZOBACZ WSZYSTKIE INWESTYCJE
Złotów, ul. Sienkiewicza 2

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 15
Piła, ul. Daleka 20

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 39
Złotów, ul. Wodna

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 18
Wałcz, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 72G

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 44
Wągrowiec, ul. Nad Nielbą 6A-F

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 77
Piła, ul. Kołobrzeska 8

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 132
Wałcz, ul. Andersa dz. nr 5159/10

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 35
Czarnków, ul. Kościuszki 48

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 14
Piła, ul. Targowa 3

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 42
Złotów, ul. Kwiatowa

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 25
Piła, ul. Ofiar Katynia 9A-B

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 35
Piła, ul. Ofiar Katynia 13A-B

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 24
Piła, ul. Kalonowskiego 2

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 22
Piła, ul. Królewska 6A-E

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 30
Piła, ul. Widok 2A-B

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 44
Piła, ul. Poprzeczna 2

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 15
Brzeźno, Aleja Brzozowa (os. Kociołki)

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 51
Wyrzysk, ul. Akacjowa 2A

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 48
Dębe, os. Działkowe

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 45
Szydłowo, os. Kwiatowe

Dostępne usługi światłowodowe

Złotów, ul. Zduny

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 12
Człopa, ul. Moniuszki 25-28

Dostępne usługi światłowodowe

Liczba lokali: 48
PROGRAM OPERACYJNY
POLSKA CYFROWA
Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Dzięki inwestycjom w ramach POPC ASTA-NET S.A. buduje infrastrukturę światłowodową umożliwiającą dostęp do szybkiego internetu na obszarach, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub nie było go wcale. Dodatkowo zapewnia placówkom edukacyjnym dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
OBSZAR PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI
OBSZAR ZACHODNIOPOMORSKI
Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski” nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00.
Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego" nr POPC.01.01.00-32-0025/18.
O projekcie
Aktualności
O projekcie
Aktualności

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Celem Projektu jest wybudowanie sieci światłowodowej oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o gwarantowanej przepustowości min. 100 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na Obszarze Interwencyjnym – PILSKIM.
Wynikiem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami na terenach, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami. Powszechny dostęp do sieci internetu światłowodowego pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego terenu.

W wyniku realizacji projektu ASTA-NET wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 806,69 km, która obejmie zasięgiem sieci 17 290 gospodarstw domowych, utworzy 15 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 80 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 46 586 188,52 PLN
Wartość dofinansowania: 27 229 437,79 PLN
Termin realizacji inwestycji: 01.10.2017 r – 30.09.2020 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koło korzyści
Koło korzyści

W ramach sieci mieszkańcy będą mogli korzystać z internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu w najnowszej technologii i najlepszej jakości.

Dostęp do najnowocześniejszych technologii światłowodowych niesie za sobą olbrzymie korzyści dla społeczeństwa w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, życie kulturowe i zawodowe, przyczyniając się do zmniejszenia efektów wykluczenia cyfrowego i społecznego.

Zapraszamy do kontatku

Aktualizacje POPC2

18.06.2020

INWESTYCJA ŚWIATŁOWODOWA W WĄGROWCU

Już w czerwcu na terenie miasta oraz gminy Wągrowiec w ramach realizowanego projektu pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski” ASTA-NET umożliwi podłączenie ponad 500 lokal...

Czytaj całość ›
30.03.2020

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski

Firma ASTA-NET S.A. w dniu 22.06.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00 dla projektu pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski”, w ramach Pr...

Czytaj całość ›

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze koszalińskim.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie sieć szerokopasmowa o długości 1594 km, dzięki której zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej 103 jednostki publiczne a 21077 gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci.

Wartość ogólna projektu - 116 848 990,53 PLN
Wartość dofinansowania - 69 662 423,17 PLN
Termin realizacji projektu: 28.08.2018 – 07.05.2022
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koło korzyści
Koło korzyści

W ramach sieci mieszkańcy będą mogli korzystać z internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu w najnowszej technologii i najlepszej jakości.

Dostęp do najnowocześniejszych technologii światłowodowych niesie za sobą olbrzymie korzyści dla społeczeństwa w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, życie kulturowe i zawodowe, przyczyniając się do zmniejszenia efektów wykluczenia cyfrowego i społecznego.

Zapraszamy do kontatku

Aktualizacje POPC3

03.09.2020

Pierwsze podłączenia w ramach projektu POPC3

Z dumą informujemy, iż we wrześniu spółka ASTA-NET zrealizuje pierwsze podłączenia na terenie obszaru koszalińskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Budowa sieci światłowodowej na obszarach wykluczonych cyfrowo czy tzw. obszarach biały...

Czytaj całość ›
27.03.2020

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego

W dniu 29.08.2018 r. spółka ASTA-NET S.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-32-0025/18, pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomor...

Czytaj całość ›
PROJEKT OSE
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program dający szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu w ciągu trzech lat ASTA -NET S.A. planuje podłączyć do sieci światłowodowej ponad 200 szkół znajdujących w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim umożliwiając tym samym transmisję danych o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Inwestycja ta będzie finansowana ze środków własnych ASTA-NET S.A. jako wkład operatora w rozwój społeczeństwa informacyjnego.
ZOBACZ WIĘCEJ
ŚWIATŁOWÓD ASTA-NET DLA SZKÓŁ

Połączenie wszystkich placówek oświatowych w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) umożliwi uruchomienie nowych form kształcenia i pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce, w szczególności tych z mniejszych miejscowości i wsi. Działania inwestycyjne w obszarze cyfryzacji edukacji oraz rozbudowy infrastruktury światłowodowej to jeden z priorytetów ASTA-NET na najbliższe lata.

W RAMACH INWESTYCJI OFERUJEMY:

Łącze ASTA-NET gwarantuje spełnianie wymaganych parametrów technicznych OSE, pozwalających na świadczenie usługi symetrycznej o przepustowości na poziomie minimum 100 Mb/s pomiędzy każdą jednostką światłowodową podłączoną do inwestycji.

CO ZYSKUJĄ SZKOŁY:

Program OSE został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej a operatorem sieci jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Zapraszamy do kontaktu
astanet
Marlena Mockało