przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Projekty unijne

eu_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego

 dniu 29.08.2018 r. spółka ASTA-NET S.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-32-0025/18, pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze koszalińskim.
 
W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie sieć szerokopasmowa o długości 1594 km, dzięki której zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej 103 jednostki publiczne a 21077 gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 116 848 990,53 zł, z czego 69 662 423,17 zł pochodzi z Wkładu Funduszy Europejskich.
 
Termin realizacji projektu: 28.08.2018 – 28.12.2021

Pozostałe projekty unijne

22.06.2017

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski

Firma ASTA-NET S.A. w dniu 22.06.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00 dla projektu pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowa...

Czytaj całość ›
31.08.2016

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-32-0276/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie tery...

Czytaj całość ›
31.08.2016

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-30-0275/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie teryt...

Czytaj całość ›
28.07.2016

Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC

W dniu 28.07.2016 r. przedsiębiorstwo ASTA-NET S.A. zawarło umowę o dofinansowanie Projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC” nr RPWP.01.05.02-30-0351/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim

ASTA-NET zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-009/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na l...

Czytaj całość ›

Ogłoszenia UE

01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/321298/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego"  (numer obszaru POPC01_ 321298) w ramach Programu Operacyjneg...

Czytaj całość
01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/301161/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeńw związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego"  (numer obszaru POPC01_ 301161) w ramach Programu Operacyjn...

Czytaj całość
29.06.2016

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r.

W ramach zbierania ofert w ramach zbierania ofert na zakup, montaż i wdrożenie koncentratora modemów kablowych CMTS (zapytanie ofertowe nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r. w związku z  realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w sta...

Czytaj całość
Archiwum ogłoszeń UE