ASTA-NET

Projekty unijne

eu_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski

Firma ASTA-NET S.A. w dniu 22.06.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00 dla projektu pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt będzie polegał na wybudowaniu sieci światłowodowej oraz zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 100 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na Obszarze Interwencyjnym – PILSKIM.

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami.

Powszechny dostęp do sieci Internetu światłowodowego pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju dla mieszkańców
i przedsiębiorców z tego terenu.

Celem działania, w ramach którego realizowany jest projekt, jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Wynikiem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami, na terenach, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo.

W ramach realizowanego projektu Firma ASTA-NET S.A:

  1. Wybuduje sieć Internetu szerokopasmowego o łącznej długości 806,69 km,
  2. Obejmie zasięgiem sieci 17 205 gospodarstw domowych,
  3. Podłączy do sieci 112 jednostek edukacyjnych,
  4. Utworzy 15 węzłów dostępowych sieci.

Wartość ogólna projektu: 46 586 188,52 PLN

Wartość dofinansowania:  27 229 437,79 PLN

Termin realizacji inwestycji: 01.10.2017 r – 30.09.2020 r.

Pozostałe projekty unijne

31.08.2016

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-32-0276/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie tery...

Czytaj całość ›
31.08.2016

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-30-0275/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie teryt...

Czytaj całość ›
28.07.2016

Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC

W dniu 28.07.2016 r. przedsiębiorstwo ASTA-NET S.A. zawarło umowę o dofinansowanie Projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC” nr RPWP.01.05.02-30-0351/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ram...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim

ASTA-NET zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-009/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na l...

Czytaj całość ›
20.06.2014

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj całość ›

Ogłoszenia UE

01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/321298/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego"  (numer obszaru POPC01_ 321298) w ramach Programu Operacyjneg...

Czytaj całość
01.07.2016

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/301161/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeńw związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego"  (numer obszaru POPC01_ 301161) w ramach Programu Operacyjn...

Czytaj całość
29.06.2016

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r.

W ramach zbierania ofert w ramach zbierania ofert na zakup, montaż i wdrożenie koncentratora modemów kablowych CMTS (zapytanie ofertowe nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r. w związku z  realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w sta...

Czytaj całość
Archiwum ogłoszeń UE