przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r.

W ramach zbierania ofert w ramach zbierania ofert na zakup, montaż i wdrożenie koncentratora modemów kablowych CMTS (zapytanie ofertowe nr 1/WRPO_1.5.2/2016 z dn. 29.06.2016 r. w związku z  realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC” nr RPWP.01.05.02-30-0351/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 ,,Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.5.2 ,,Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę VECTOR SOLUTIONS Sp. z o.o. i właśnie ta oferta została wybrana do realizacji przez Asta-Net S.A.