przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/301161/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.

W ramach zbierania ofert na wykonanie robót projektowo - budowlanych pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń
w związku z planowaną realizacją projektu pt.: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego"  (numer obszaru POPC01_ 301161)

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę FCA Sp. z o.o. i właśnie ta oferta została wybrana do realizacji przez Asta-Net S.A.