przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Z przyjemnością informujemy o planowanych działaniach inwestycyjnych ASTA-NET S.A. w obszarze cyfryzacji edukacji. W nadchodzącym roku, placówki szkolne znajdujące się na terenie powiatów i gmin północnej Wielkopolski zostaną podłączone do nowoczesnej sieci światłowodowej. Inwestycja ta będzie finansowana ze środków własnych ASTA-NET S.A. jako wkład operatora w rozwój społeczeństwa informacyjnego. W przyszłości inwestycja w światłowód umożliwi przyłączenie placówek szkolnych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), a co za tym idzie – możliwość rekompensaty z budżetu Państwa środków wydatkowanych na usługę dostępu szerokopasmowego w szkołach.

Zgodnie z ustawą, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, połączy wszystkie szkoły w Polsce. Istotne jest, aby łącze spełniało parametry techniczne zakładane w ustawie, pozwalające na świadczenie usługi symetrycznej przepustowości na poziomie minimum 100 Mb/s pomiędzy każdą jednostką światłowodową podłączoną do inwestycji. Łącze zapewniane przez ASTA-NET S.A. gwarantuje spełnienie tych parametrów.

W przyszłości koszty usługi dostępu do OSE zostaną pokryte przez budżet państwa, będzie wtedy możliwe zawarcie porozumienia w zakresie przeniesienia na OSE płatności dotyczących opłat abonamentowych za usługę internet, by w pełni zrealizować założenia programu OSE bez uszczerbku dla wspólnych postanowień. To oznacza realne oszczędności w budżetach samorządów.


Korzyści OSE

Połączenie wszystkich placówek oświatowych w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) umożliwi nowe formy kształcenia i pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce, w szczególności tych z mniejszych miejscowości i wsi.

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przeczytasz tutaj: https://ose.gov.pl/

Nie tylko szkoły, ale również pozostałe jednostki gminne będą mogły skorzystać na rozbudowie infrastruktury i również przyłączyć się do sieci.

Usługi ASTA-NET to między innymi szerokopasmowe łącze internetowe w najnowocześniejszej na świecie, opartej na łączach światłowodowych technologii FTTH; VOIP czyli dedykowana sieć telefoniczna, czy Data Center– w tym wirtualne serwery danych, dostępne w każdej chwili z każdego miejsca. Co więcej, jeśli przewagę konkurencyjną określa się przez lokalny charakter firmy to ASTA NET w ten kanon wpisuje się idealnie. Rozumiemy potrzeby instytucji działających w obszarze północnej wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego, ponieważ działamy z sukcesami w tych samych realiach od lat. Teraz, dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa oraz własnym inwestycjom wprowadzamy placówki edukacyjne w cyfrową erę. Naszą przewagą jest to, że nie dajemy Państwu gotowych produktów, ale przygotowujemy ofertę od podstaw, projektujemy rozwiązania na miarę potrzeb w cenie, której nie jest w stanie przebić żaden konkurent spoza regionu Jesteśmy firmą lokalną, nasze usługi są bezpieczne, ponieważ w pakiecie otrzymują Państwo serwis 24/7/365, oraz wsparcie profesjonalnych działów technicznych.


Do Państwa dyspozycji wyznaczeni zostali Doradcy Biznesowi ASTA-NET, odpowiedzialni bezpośrednio za współpracę z sektorem publicznym:

Tomasz Mądry
Starszy Specjalista Sprzedaży ds. Klientów Biznesowych
e-mail: t.madry@asta-net.pl
tel.: +48 795 419 548