przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie złotowskim.

Projekt pozwoli poprawić jakość życia, poprzez możliwość wykorzystania Internetu m.in. w edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji, komunikacji, dostępie do e-urzędów.

Realizacja projektu jest m.in. zgodna z aktualnymi regionalnymi dokumentami strategicznymi: Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na lata 2007-2013 – Cel w ramach Rozwoju infrastruktury technicznej oraz Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 24 215 954,64 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 19 677 768 zł, tym dofinansowanie  ze środków Funduszu w kwocie 9 838 884 zł  oraz wkład własny w wysokości 9 838 884 zł.

Termin realizacji Projektu to 31.12.2015 r.