przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

„Zapewnienie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego na obszarze czarnkowsko-trzcianeckim 5.30.02.00” nr FERC.01.01-IP.01-0023/23-00

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Firma ASTA-NET S.A. 01.02.2024 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr FERC.01.01-IP.01-0023/23-00 i tym samym uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego na obszarze czarnkowsko-trzcianeckim 5.30.02.00”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania FERC01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
 
Projekt polega na wybudowaniu sieci światłowodowej oraz zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min 300 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na obszarze czarnkowsko-trzcianeckim – nr 5.30.02.00.
 
W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami, zgodnie z technologią sieci NGA.
 
W celu realizacji projektu zostaną przedsięwzięte następujące działania:
- Prace przygotowawcze – pozyskanie niezbędnego potencjału projektowo-wykonawczego
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych
- Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym roboty budowlane, dostawy, instalacje elementów pasywnej infrastruktury
- modernizacja i budowa węzłów dostępowych i podłączenie do nich poszczególnych odcinków wybudowanej sieci
 
Grupą docelową projektu będą:
- mieszkańcy gospodarstw domowych ujętych na liście obszaru interwencji
- przedsiębiorstwa
- telekomunikacyjni Operatorzy Korzystający zainteresowani świadczeniem usług detalicznych przy wykorzystaniu wybudowanej sieci (lokalni oraz ogólnokrajowi)
 
Efektem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami, co najmniej 300 MB/s, a w jej zasięgu znajdzie się punkty adresowe, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo.
 
W rezultacie planowanej inwestycji Wnioskodawca obejmie zasięgiem sieci 5 171 punktów adresowych oraz wykorzysta 10 węzłów dostępowych sieci.
 
Realizacja projektu planowana jest na okres: od 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.
Wartość projektu wynosi: 46 229 138,40 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 36 811 683,95 zł
 
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie