przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski

30.03.2020

Firma ASTA-NET S.A. w dniu 22.06.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00 dla projektu pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt będzie polegał na wybudowaniu sieci światłowodowej oraz zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 100 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na Obszarze Interwencyjnym – PILSKIM.

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami.

Powszechny dostęp do sieci Internetu światłowodowego pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju dla mieszkańców
i przedsiębiorców z tego terenu.

Celem działania, w ramach którego realizowany jest projekt, jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Wynikiem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami, na terenach, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo.

W ramach realizowanego projektu Firma ASTA-NET S.A:

  1. Wybuduje sieć Internetu szerokopasmowego o łącznej długości 806,69 km,
  2. Obejmie zasięgiem sieci 17 205 gospodarstw domowych,
  3. Podłączy do sieci 112 jednostek edukacyjnych,
  4. Utworzy 15 węzłów dostępowych sieci.

Wartość ogólna projektu: 46 586 188,52 PLN

Wartość dofinansowania:  27 229 437,79 PLN

Termin realizacji inwestycji: 01.10.2017 r – 30.09.2020 r.