przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego

27.03.2020
W dniu 29.08.2018 r. spółka ASTA-NET S.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-32-0025/18, pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze koszalińskim.
 
W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie sieć szerokopasmowa o długości 1594 km, dzięki której zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej 103 jednostki publiczne a 21077 gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 116 848 990,53 zł, z czego 69 662 423,17 zł pochodzi z Wkładu Funduszy Europejskich.
 
Termin realizacji projektu: 28.08.2018 – 28.12.2021