przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim

ASTA-NET zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-009/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
 
Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie pilskim.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 9 043 771,80 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 7 342 660 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu w wysokości 3 671 330 zł  oraz wkład własny w wysokości 3 671 330 zł.

Realizacja projektu jest m. in. zgodna z aktualnymi regionalnymi dokumentami strategicznymi: Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2007-2015, Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego wraz z planem przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2007-2015 oraz Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Projekt ma na celu poprawę jakość życia, poprzez możliwość wykorzystania Internetu m.in. w edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji, komunikacji, dostępie do e-urzędów. Dodatkowo znacząco wpłynie na poprawę lokalnych warunków ekonomicznych i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a pośrednio na wzrost zatrudnienia i dochodu brutto. Obszary objęte Projektem staną się atrakcyjne dla inwestorów, wykorzystujących technologie informacyjne.

Termin realizacji Projektu to 31.12.2015 r.