przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-016/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 20 707 244,34 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 16 825 158 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu w kwocie 8 412 579 zł oraz wkład własny w wysokości 8 412 579 zł.

Realizacja projektu jest m.in. zgodna z aktualnymi regionalnymi dokumentami strategicznymi Strategią Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020 i Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. 

Termin realizacji Projektu to 31.12.2015 r.