przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

„Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze pilskim 5.30.19.00” nr KPOD.05.02-IW.06-0096/23-00

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nr: KPOD.05.02-IW.06-0096/23-00

Tytuł przedsięwzięcia: „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze pilskim 5.30.19.00”
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego Internetu, Działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.
Realizacja przedsięwzięcia zakłada:
- objęcie zasięgiem sieci 4 621 punktów adresowych,
- zapewnienie dostępu do internetu za pośrednictwem sieci o bardzo dużej przepustowości 5 199 lokalom mieszkalnym oraz 664 przedsiębiorstwom,
- podłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej 30 węzłów dostępowych.
 
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniesie: 25 206 848,49 zł
Koszty kwalifikowalne: 31 623 195,00 zł
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 33 053 253,11 zł
Okres realizacji inwestycji: 01.11.2023 – 30.06.2026 r.