przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

„Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze chodzieskim 5.30.01.00” nr KPOD.05.02-IW.06-0070/23-00

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nr: KPOD.05.02-IW.06-0070/23-00

Tytuł przedsięwzięcia: „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze chodzieskim 5.30.01.00”
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego Internetu, Działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.
Realizacja przedsięwzięcia zakłada:
- objęcie zasięgiem sieci 2 370 punktów adresowych,
- zapewnienie dostępu do internetu za pośrednictwem sieci o bardzo dużej przepustowości 2 770 lokalom mieszkalnym oraz 380 przedsiębiorstwom,
- podłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej 5 węzłów dostępowych.
 
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniesie: 12 848 598,15 zł
Koszty kwalifikowalne: 16 119 180,00 zł
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 16 174 380,41 zł
Okres realizacji inwestycji: 01.11.2023 – 30.06.2026 r.