przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

„Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze kołobrzeskim 5.32.08.00” nr KPOD.05.02-IW.06-0079/23-00

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nr: KPOD.05.02-IW.06-0079/23-00

Tytuł projektu: „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze kołobrzeskim 5.32.08.00”
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego Internetu, Działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.
Realizacja projektu zakłada:
- objęcie zasięgiem sieci 4 716 punktów adresowych
- zapewnienie dostępu do internetu za pośrednictwem sieci o bardzo dużej przepustowości 5 595 lokalom mieszkalnym oraz 1 053 przedsiębiorstwom
- podłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej 6 węzłów dostępowych
 
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniesie: 20 382 675,72 zł
Koszty kwalifikowalne: 25 571 040,00 zł
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 26 829 315,40 zł
Okres realizacji inwestycji: 01.11.2023 – 30.06.2026 r.