przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

„Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze koszalińskim 5.32.09.61” nr KPOD.05.02-IW.06-0074/23-00

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nr: KPOD.05.02-IW.06-0074/23-00

Tytuł przedsięwzięcia: „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarze koszalińskim 5.32.09.61”
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego Internetu, Działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.
Realizacja przedsięwzięcia zakłada:
- objęcie zasięgiem sieci 6 205 punktów adresowych,
- zapewnienie dostępu do internetu za pośrednictwem sieci o bardzo dużej przepustowości 6 982 lokalom mieszkalnym oraz 1 406 przedsiębiorstwom,
- podłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej 8 węzłów dostępowych.
 
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniesie: 26 245 310,40 zł
Koszty kwalifikowalne: 32 925 995,00 zł
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 33 787 106,75 zł
Okres realizacji inwestycji: 01.11.2023 – 30.06.2026 r.