przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski” nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00.

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Celem Projektu jest wybudowanie sieci światłowodowej oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o gwarantowanej przepustowości min. 100 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na Obszarze Interwencyjnym – PILSKIM.
Wynikiem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami na terenach, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami. Powszechny dostęp do sieci internetu światłowodowego pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego terenu.

W wyniku realizacji projektu ASTA-NET wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 806,69 km, która obejmie zasięgiem sieci 17 290 gospodarstw domowych, utworzy 15 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 80 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 46 586 188,52 PLN
Wartość dofinansowania: 27 229 437,79 PLN
Termin realizacji projektu: 19.02.2018 - 18.02.2021
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.