przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Zawiadomienie o zmianach od 01.07.2022

31.05.2022
Zawiadomienie o zmianach w treści Regulaminu, Cenników i Regulaminów promocji przez ASTA-NET S.A.


Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Roamingu,
 
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, niniejszym informujemy, iż  z dniem 1 lipca 2022 roku nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.
 
Wprowadzone zmiany obejmują:
  1. zmianę wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  1. Połączenia głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut,
  2. Połączenia głosowe odebrane – 0,31 zł za 10 minut,
  3. Wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,
  4. Wysłaną wiadomość MMS 0,11 zł za 10 wiadomości MMS,
  5. Transmisję danych – 11,59 zł za 1 GB.
  1. Podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu Smartfon w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu w Pakiecie W Podróży+ do 5,28 GB
  2. Wprowadzenie usługi Blokada sieci nienaziemnych.
  3. Wprowadzone zostaną zmiany w usłudze GPRS Limiter w Roamingu.
 
Zmiana dotyczy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A., Cennika standardowego, Regulaminu Promocji Pakietów Namaste 5G Roaming 2022 oraz Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie.   
 
Treść wprowadzonych zmian w Cennikach i Regulaminach dostępna będzie w Serwisie Internetowym ASTA-NET S.A.
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości poprzez publikację w swoim Serwisie Internetowym przez ASTA-NET S.A. informacji o powyższych zmianach. W związku z wprowadzonymi zmianami w Cenniku i warunków Umowy Abonenckiej, stosownie do § 9 ust. 3 Umowy Abonenckiej informujemy, iż są Państwo uprawnieni do rozwiązania Umowy Abonenckiej w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 1 lipca 2022 roku.
 
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.
 

Materiały do pobrania: