przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W CENNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ „TELEFON – POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE”

10.04.2019
 Piła, dnia 15 kwietnia 2019 roku
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W CENNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
„TELEFON – POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE”
 
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług telefonii stacjonarnej Asta-Net S.A.,
 
w związku z wejściem w życie w dniu 15 maja 2019 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1211/2009, niniejszym informujemy, iż w stosunku do Abonentów Asta-Net S.A. zmianie (obniżeniu) ulegną ceny telefonicznych połączeń międzynarodowych wykonywanych do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wskazane w obowiązującym w Asta-Net S.A. Cenniku usług telefonii stacjonarnej „Telefon – Połączenia miedzynarodowe”.
 
Wprowadzone zmiany polegają wyłącznie na obniżeniu niektórych cen usług telefonii stacjonarnej w sposób opisany w niniejszym zawiadomieniu i pozostają w związku z wprowadzeniem we wskazanym na wstępie rozporządzeniu maksymalnych cen detalicznych pobieranych za połączenia międzynarodowe, wykonywane w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjaśniamy jednocześnie, że zmianie nie ulegną Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej i Cennik standardowy, dostępne w szczególności w Sewisie Internetowym ASTA-NET S.A.
 
Poniżej przedstawiamy wprowadzone zmiany:
Kraj Dotychczasowa cena Nowa cena
Austria kom 1,29 zł 1,00 zł
Belgia kom 1,29 zł 1,00 zł
Bułgaria kom 3,32 zł 1,00 zł
Chorwacja kom 1,46 zł 1,00 zł
Cypr kom 1,46 zł 1,00 zł
Czechy kom 1,29 zł 1,00 zł
Dania kom 1,29 zł 1,00 zł
Estonia kom 1,46 zł 1,00 zł
Finlandia kom 1,46 zł 1,00 zł
Francja kom 1,29 zł 1,00 zł
Grecja kom 1,46 zł 1,00 zł
Gujana Francuska 3,32 zł 1,00 zł
Gwadelupa 3,32 zł 1,00 zł
Hiszpania kom 1,46 zł 1,00 zł
Holandia kom 1,29 zł 1,00 zł
Irlandia kom 1,29 zł 1,00 zł
Islandia kom 1,46 zł 1,00 zł
Liechtenstein kom 3,32 zł 1,00 zł
Litwa 1,29 zł 1,00 zł
Litwa kom 1,29 żł 1,00 zł
Luksemburg kom 1,29 zł 1,00 zł
Łotwa 1,46 zł 1,00 zł
Łotwa kom 1,46 zł 1,00 zł
Malta 1,46 zł 1,00 zł
Malta kom 1,46 zł 1,00 zł
Martynika 3,32 zł 1,00 zł
Mayotta 3,32 zł 1,00 zł
Niemcy kom 1,29 zł 1,00 zł
Norwegia kom 1,29 zł 1,00 zł
Portugalia kom 1,46 zł 1,00 zł
Reunion wyspa 3,32 zł 1,00 zł
Rumunia kom 1,46 zł 1,00 zł
Słowacja kom 1,29 zł 1,00 zł
Słowenia kom 1,46 zł 1,00 zł
Szwecja kom 3,32 zł 1,00 zł
Węgry kom 1,46 zł 1,00 zł
Wielkia Brytania kom 1,29 zł  1,00 zł
Włochy kom 1,29 zł 1,00 zł
Wskazane cany za połączenia są cenami brutto.
 
Cały Cennik usług telefonii stacjonarnej „Telefon – Połączenia miedzynarodowe” z uwzględnieniem powyższych zmian znajduje się na stronie internetowej ASTA-NET S.A. pod adresem: https://asta-net.pl/cennik_polaczenia_miedzynarodowe
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości poprzez publikację w Serwisie Internetowym przez ASTA-NET S.A. informacji o powyższych zmianach, tj. w dniu 15 maja 2019 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami w powyższym Cenniku, stosownie do § 31 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A., informujemy, iż Abonenci, których dotyczy zmiana (na rzecz których ASTA-NET S.A. świadczy usługi telefonii stacjonarnej), są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 15 maja 2019 r.
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub polegają na obniżeniu cen, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.