przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach od 15 maja 2024 r.

15.04.2024
Piła, dnia 15.04.2024 r.
 
 
Zawiadomienie o zmianach w treści Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie


Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Roamingu,

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, niniejszym informujemy, iż  z dniem 15 maja 2024 roku nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.
 
Wprowadzona zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia głosowe wykonane, za 10 wysłanych wiadomości MMS, za każdy GB transmisji danych (nowa cena to 0,008262644 zł za 1 MB).
 
Zmiany cen nie wpływają na zmianę dotychczasowych limitów GB na transmisję danych w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

Zmiana dotyczy zatem Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie. Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:
 
Polityka Uczciwego Korzystania w Roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie
Pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 do Abonamentu za usługi w Roamingu Regulowanym doliczane będą opłaty dodatkowe w wysokości:
  1. 1,17 zł za 10 minut wykonanego połączenia głosowego (dodatkowe opłaty rozliczane są za każdą sekundę połączenia wykonanego),
  2. 0,02 zł za 10 minut odebranego połączenia głosowego (dodatkowe opłaty rozliczane są za każdą sekundę połączenia odebranego),
  3. 0,02zł za wysłaną wiadomość SMS
  4. 0,08zł za 10 wysłanych wiadomości MMS (dodatkowe opłaty rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości MMS),
  5. 8,45 zł za każdy GB (1024MB) transmisji danych”
 
Treść wprowadzonych zmian dostępna będzie w Serwisie Internetowym ASTA-NET S.A.
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej – stosownie do § 9 ust. 3 Umowy Abonenckiej. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 15 maja 2024 roku.
Ponieważ wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.
 

Materiały do pobrania: