przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Informacja o zmianie warunków umów abonenckich od 01.07.2023 roku

31.05.2023
Informacja dotyczy wyłącznie Abonentów, którzy otrzymali indywidualną korespondencję w poniższej sprawie
 

 
Szanowni Państwo,
 
Bardzo się cieszymy, że korzystają Państwo z usług ASTA-NET, codziennie staramy się, aby jakość tych usług nigdy Państwa nie zawodziła. Podejmujemy wiele działań zwiększających atrakcyjność naszej oferty, tak aby nasi Abonenci mogli się cieszyć ciekawą rozrywką, niezawodnym internetem i telefonem. Cały czas wzbogacamy pakiety telewizyjne, mamy już ponad  162 kanały HD, a także 7 kanałów w jakości 4K. Uruchomiliśmy nowoczesną telewizję MeeVu, a także telefonię komórkową Namaste Mobile. Pomagamy cyfryzować Polskę. Inwestujemy w budowę sieci internetu szerokopasmowego, dzięki czemu tysiące osób uzyskało dostęp do światłowodu. Każdemu Abonentowi ułatwiamy kontakt z naszą firmą, dzięki inwestycjom w telefoniczną obsługę klienta i salony sprzedaży.
 

Inwestycje w polepszanie jakości usług i obsługi, choć pochłaniają znaczne środki, są czymś naturalnym, są naszą codziennością. Planujemy te inwestycje oraz opracowujemy naszą ofertę mając na uwadze zewnętrze czynniki rynkowe, które przez wiele lat niewiele się zmieniały. Jednak w ostatnim czasie ścieramy się z nadzwyczajnymi okolicznościami, które trudno było przewidzieć. Dlatego też, chcąc nadal świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zdecydowaliśmy się podjąć trudną decyzję i podnieść miesięczne opłaty abonamentowe.
 
Zwiększenie wysokości opłat abonamentowych nastąpi od dnia 1 lipca 2023 r., o 10% w stosunku do Państwa dotychczasowych opłat i dotyczyć będzie wszystkich usług świadczonych na Państwa rzecz na podstawie umów obowiązujących na czas nieokreślony (w tym po upływie minimalnego okresu niezbędnego do skorzystania z warunków promocyjnych), z wyłączeniem jednak:
  1. pakietów Usług Telewizji, w których skład wchodzą kanały HBO lub Canal+;
  2. najmu Urządzeń Abonenckich;
  3. hostingu;
  4. Pakietów Premium telewizji i pakietów dodatkowych telewizji HBO lub Canal+;
  5. usług Telefonii komórkowej Namaste;
  6. usług Internetu mobilnego, świadczonych na podstawie oferty obowiązującej przed wprowadzeniem Telefonii komórkowej Namaste;
  7. usług, których ceny zostały Państwu zwiększone począwszy od dnia 01.12.2022 r.;
  8. usług świadczonych w oparciu o sieć telekomunikacyjną, wybudowaną w związku z realizacją projektu nr POPC.01.01.00-32-0025/18 pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Jednocześnie wyjaśniamy, że powyższe zwiększenie wysokości opłat dotyczyć będzie wyłącznie tych z Państwa, którzy otrzymali lub otrzymają do końca bieżącego miesiąca indywidualne pisma lub wiadomości e-mail informujące o zmianie opłat i wyłącznie w zakresie tam wskazanym. Abonenci, których dotyczyć ma powyższa zmiana otrzymali już lub otrzymają do końca bieżącego miesiąca zawiadomienia o zmianach dotyczących ich miesięcznego abonamentu, mających wejść w życie od 01.07.2023 r., ze szczegółowym wskazaniem nowych cen i pakietów usług, których dotyczy zmiana. Opisywana zmiana jest wprowadzana na podstawie § 8 ust. 1 lit. f Umowy Abonenckiej.
 
Zmiana wysokości cen w powyższym zakresie stanowi zmianę Cennika w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
 

Poniższy komunikat skierowany jest jedynie do osób, które otrzymały indywidualne pisma lub wiadomości e-mail informujące o opisanej wyżej zmianie opłat:
 
Osoby, które akceptują  propozycję zmiany cen, nie muszą podejmować żadnych działań. W fakturze wystawionej począwszy od lipca 2023 r. pojawią się nowe stawki, uwzględniające powyższy wzrost opłat.
 
Osoby, które nie akceptują propozycji zmiany cen, mają prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie do dnia wejścia powyższej zmiany w życie, co oznaczać będzie rozwiązanie Umowy Abonenckiej z tym dniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy abonenckiej powinno zostać do nas dostarczone nie później niż do dnia 01.07.2023r r. Niezłożenie wypowiedzenia w powyższym terminie spowoduje, iż od dnia 01.07.2023 r. Umowa będzie realizowana na zmienionych warunkach.
 
Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Wypowiedzenie składane na piśmie powinno zostać przesłane na nasz adres siedziby: ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła lub do jednego z Biur Obsługi Klienta, których dane znajdują się pod adresem: https://asta-net.pl/salony-sprzedazy. Za datę wypowiedzenia przyjmuje się datę jego wpływu do nas (nie datę nadania przesyłki). Wypowiedzenie można również przesłać na nasz adres poczty elektronicznej: bok@asta-net.pl, przy czym prosimy o korzystanie z Państwa adresu e-mail, który podali nam Państwo w związku z zawartą Umową Abonencką.
 
W razie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w trybie wskazanym powyżej nie będzie nam przysługiwało roszczenie o zwrot ewentualnych ulg udzielonych Państwu przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 


W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią lub w jednym z naszych Salonów Sprzedaży.