przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach od 15 maja 2023 roku

14.04.2023

Zawiadomienie o zmianach w treści Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie
 

Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Roamingu,

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, niniejszym informujemy, iż z dniem 15 maja 2023 roku nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.
 

Wprowadzona zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia głosowe wykonane – 1,20 zł za 10 minut.

 

Zmiana dotyczy Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie. Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:

Polityka Uczciwego Korzystania w Roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie

Pkt 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 do Abonamentu za usługi w Roamingu Regulowanym doliczane będą opłaty dodatkowe w wysokości:

a) 1,24 1,20 zł za 10 minut wykonanego połączenia głosowego (dodatkowe opłaty rozliczane są za każdą sekundę połączenia wykonanego),”

Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń oznacza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach. Treść wprowadzonych zmian dostępna będzie w Serwisie Internetowym ASTA-NET S.A.


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej – stosownie do § 9 ust. 3 Umowy Abonenckiej. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 15 maja 2023 roku.
 

Ponieważ wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.

 

Poniżej załącznik do pobrania z treścią wprowadzonych zmian.
 

Materiały do pobrania: