przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach w treści Umowy Abonenckiej, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla osób fiz. prowadzących działalność gospodarczą

30.11.2022
Szanowni Państwo,

Abonenci korzystający z usług ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile w zakresie dostępu do Internetu (Fiber Optic) oraz zestawienia transmisji IP między dwiema lokalizacjami, będący osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego,
 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, która to ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r., niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną wskazane poniżej postanowienia UMOWY, REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.
 

Wprowadzone zmiany są związane z:
  1. aktualizacją postanowień dotyczących rekamacji,
  2. wprowadzeniem nowych uprawnień konsumenckich w przypadku braku dostarczenia w terminie zamówionej treści lub usługi cyfrowej lub świadczenia ich w sposób niezgodny z umową lub regulaminem;
  3. uzupełnieniem postanowień dotyczących cech, funkcjonalności i wymagań sprzętowych dla części usług.
 
Poniżej załącznik do pobrania z treścią wprowadzonych zmian. 
 

Materiały do pobrania: