przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach w treści Umowy Abonenckiej, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Regulaminu Świadczenia Usług MeeVu GO

30.11.2022
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, która to ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r., niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną wskazane poniżej postanowienia UMOWY ABONENCKIEJ, REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. i REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MEEVU GO.


Wprowadzone zmiany są związane z:
1) aktualizacją postanowień dotyczących reklamacji,
2) wprowadzeniem nowych uprawnień konsumenckich w przypadku braku dostarczenia w terminie zamówionej treści lub usługi cyfrowej lub świadczenia ich w sposób niezgodny z umową lub regulaminem;
3) uzupełnieniem postanowień dotyczących cech, funkcjonalności i wymagań sprzętowych dla części usług.


Poniżej załącznik do pobrania z treścią wprowadzonych zmian.

Materiały do pobrania: