przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach od 01.01.2023

29.11.2022
Zawiadomienie o zmianach w treści Regulaminu, Cenników i Regulaminów promocji przez ASTA-NET S.A.


Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Roamingu,
 
W wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, niniejszym informujemy, iż  z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.
 
Wprowadzone zmiany obejmują:
  1. obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  1. Połączenia głosowe odebrane – 0,02 zł za 10 minut,
  2. Transmisję danych – 10,43 zł za 1 GB.
  1. Podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu Smartfon w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu w Pakiecie W Podróży+ do 5,87 GB
 
Zmiana dotyczy Regulaminu Promocji Pakietów Namaste 5G Roaming 2022 oraz Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie. Treść wprowadzonych zmian dostępna będzie w Serwisie Internetowym ASTA-NET S.A.
 
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej – stosownie do § 9 ust. 3 Umowy Abonenckiej. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 1 stycznia 2023 roku.
 

Ponieważ wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.
 

Materiały do pobrania: