Dla łatwiejszego korzystania z oferty ASTA-NET osobom niepełnosprawnym, wprowadziliśmy szereg udogodnień:

1. Możliwość komunikacji osoby niesłyszącej lub niemówiącej za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego w Salonie Sprzedaży w Pile przy ul. Drygasa 29.
W celu skorzystania z tego udogodnienia należy zgłosić  zamiar skorzystania niego z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.


2. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej udostępniamy:
- wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- cenniki usług telekomunikacyjnych 
- regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 
sporządzone na nośniku elektronicznym, w formacie tekstowym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym

3. Każdorazowo na prośbę osoby niewidomej lub słabowidzącej udostępniane są:
- informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
- szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Salon Sprzedaży ASTA-NET w Pile przy ul. Drygasa 29 spełnia wymogi dostępności dla osób z upośledzeniem narządu ruchu. Pracownicy Salonu Sprzedaży ASTA-NET udzielą pomocy podczas wypełniania dokumentów, wyjaśnią też wszelkie kwestie techniczne oraz sprzedażowe związane z korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

 

Umowa abonencka
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A.

Cennik świadczenia usługi telewizji cyfrowej dla miejscowości: Piła, Trzcianka
Cennik świadczenia usługi telewizji cyfrowej dla miejscowości z zasięgu ASTA-NET poza Piłą i Trzcianką
Cennik świadczenia usługi Internetu
Cennik świadczenia usługi telefonii stacjonarnej
Wykaz udogodnień oferowanych przez ASTA-NET