ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A.
64-920 Piła, ul. Drygasa 29    
tel. 67 350 90 01

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000445923
NIP: 764-00-01-839
REGON: 570010801
Kapitał zakładowy: 23.000.000 zł w całości pokryty

BZ WBK 04 1090 1320 0000 0000 3220 9042

Map